ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Грегоријански календар

Грегоријанскиот календар е календар кој денеска се користи во Европа, поранешните европски колонии како и поголемиот дел од светот. Тој е модификација на Јулијанскиот календар, и првпат бил предложен од неаполскиот доктор Алојзиј Лилиј, а бил прифатен со декрет на папата Григур XIII, по кого е и наречен.

Кога стапил насила во 1582 година, биле избришани 10 дена од сончевата година. Така последен ден од Јулијанскиот календар бил 4 октомври 1582, а прв ден од Грегоријанскиот календар бил 15 октомври 1582 година.

Годината во Грегоријанскиот календар е поделена на 12 месеци:

Бр.
Име
Денови
1
јануари
31
2
февруари
28 или 29
3
март
31
4
април
30
5
мај
31
6
јуни
30
7
јули
31
8
август
31
9
септември
30
10
октомври
31
11
ноември
30
12
декември
31

Лесен начин да се запамти колку денови има даден месец е да се стиснат двете раце во тупаници и да се доближат една со друга кај палците. Потоа се бројат коските и вдлабнатините меѓу прстите. Почнувајќи, од коската на малиот прст на левата рака, се набројуваат месеците од Јануари. Броејќи коска, вдлабнатина, коска, вдлабнатина се до Декември. Коските преставуваат месеци со 31 ден, вдлабнатините преставуваат месеци со 30 денови (со исклучок на февруари).

Седмици и денови:

Бр.
Име
1
понеделник
2
вторник
3
среда
4
четврток
5
петок
6
сабота
7
недела

Грегоријанскиот календар е сончев календар, зависи од вртењето на Земјата околу Сонцето. Според грегоријанскиот календар секоја година има 365,2425 денови, секој ден 24 часа, секој час 60 минути, секоја минута 60 секунди.

Во оваа категорија