ИНДЕКС – портал за знаење
Технологија

Што е VIOP телефонија?

Во последните неколку години, благодарение на брзиот развој на Интернетот, на создавањето на супер брзи компјутери и значително поголемите брзини за пренос на податоците, како помеѓу поедините мрежни јазли, така и помеѓу тие јазли и обичните корисници, остварени се потребните хардверски услови за развој на нова услуга, популарно наречена VOIP, која еден ден, се очекува во потполност да ја истисне фиксната телефонија.
Самата кратенка VoIP (Voice over Internet Protocol), во превод би значела Говор пренесен со помош на Интернет протоколот. Тоа подразбира пренос на говор преку било која мрежа која функционира врз база на Интернет протоколот, без разлика дали е тоа приватна (локална) мрежа или глобалната Интернет мрежа. Додека пак целокупната телефонија што се остварува преку Интернет протоколот, скратено може да се нарече Интернет Телефонија.
Нудејќи висок квалитет на говорот, сигурност, и голем број на дополнителни услуги, сеуште недостапни за обичната телефонија, за Интернет телефонијата може да се каже дека е најнадежна технологија односно бизнис, по појавата на Интернетот.

Во оваа категорија