ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Зошто облеката кога е влажна е потемна?

Кога материјалот ќе се навлажни, светлината која паѓа врз него се прекршува низ водата и настанува дисперзија на светлината. Дополнително, површината на водата предизвикува некохерентно расштркување на светлината. Комбинацијата на овие два ефекти предизвикува помалку светлина да се рефлектира кон нашите очи и прави облеката да изгледа потемна.

Во оваа категорија