ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Дали Корејскиот јазик е сличен со Јапонскиот?

 

Корејскиот јазик е официјален јазик во Северна и Јужна Кореја што го говорат повеќе од 75 милиони луѓе, меѓу кои и позначајните заедници на етнички Корејци што живеат низ светот.
Корејскиот не е тесно поврзан со било кој друг јазик, иако според некои учени кругови можно е да се претпостави определено далечно генетско сродство со јапонскиот јазик, а, исто така, била утврдена уште подалечна можна врска со јазикот алтаик. Корејскиот јазик бил пишуван со кинески букви и симболи кои уште во периодот на XII век се модифицирале на различни начини зависно од корејските значења и начини на изговор, иако некои значајни документи не биле евидентирани до откривањето на единственото фонетско писмо во 1443 година. Ова писмо, денес наречено хангул, ги претставува слоговите по пат на определување прости симболи за секој фонем во коцкеста форма, слични на оние присутни во кинеската азбука.
Граматички, корејскиот јазик поседува подмет – прирок – глагол за својот бизарен редослед на зборовите, а со менување на местата во редоследот доаѓа и до промена на нивното значење.

 

Во оваа категорија