ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Дали постои институција која ги заштитува купувачите?

Консумеризам е движење на производите, услугите, методите и стандардите на производите, продавачите и комерцијалистите во интерес на купувачот. Владите често основаат формални регулаторни агенции за да осигураат заштита на потрошувачите (во САД на пр. федерална трговска комисија и администрација за храна и лекови).

Едни од првите закони за заштита на потрошувачите биле создадени да ја спречат продажбата на расипана храна и штетни лекови. Американското движење за заштита на потрошувачи се здоби со поголема сила во 1960 – 1970 година кога активистите на потрошувачите предводени од Ралф Нејдер лобирале за закони што ќе постават сигурносни стандарди за автомобилите, играчките и голем број на домашни производи. 

Застапници на потрошувачите, исто така, го добиле усвојувањето на законите со кои, рекламните агенти се обврзуваат да ги претставуваат своите производи вистинито и се забранува агентите за продажба да користат лажни продажни тактики. Застапништвото на потрошувачите се спроведува низ светот од Меѓународната организација на унии на потрошувачи (IOCU).

Во оваа категорија