ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Дали сите планети се вртат во ист правец?

Земјата се врти околу нејзината оска, имагинарна оска која се протега од Северниот до Јужниот Пол. И останатите планети се вртат околу нивната оска, но не сите планети се вртат во ист правец како што се врти и Земјата.

Планетата Земја се врти во иста правец како што се движи околу сонцето. Венера и Уран се вртат во обратен правец.

Има уште нешто што е чудно за Уран, а тоа е дека дека неговата оска на вртење е толку навалена кон Сонцето поврзана со сонцето што целата планета се врти околу сонцето „лежејќи“ на страна.
Уран има 27 познати природни сателити, кои своите имиња ги добиле по карактери на делата на Шекспир и Александар Поп.

Во оваа категорија