ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Исплазување на јазикот

 Исплазувањето на јазикот е еден од најстарите непристојни гестови што луѓето ги научуват. Постојат мислења дека се појавил и е во врска со одбивањето на бебето да цица или да јаде.

 

 

.

Во оваа категорија