ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Каде се погребувале фараоните?

Можеби пирамидата е голема, но влезот е многу мал. Поворката која го носи фараонот  се упатува кон северниот дел на пирамидата каде има еден мрачен тунел. Тој е толку низок, што носачите мора да ја наведнат главата додека го вовлекуваат ковчегот внатре. Тесниот премин е мрачен и ладен, а воздухот е задушлив. Звукот од чекорите и пеењето на главниот свештеник се многу погласни поради ехото што се создава меѓу мазните ѕидови. Светлината доаѓа од факлите, а наоколу се чувствува и силна миризба од маслата кои горат. Преминот води надолу длабоко во средиштето на пирамидата.

Носачите го носат ковчегот низ една друга ниска влезна врата право во погребната одаја. Единствена светлина што доаѓа е од факлите. Таму нема многу место и е доста задушливо. Свештениците, семејството, тажачките и носачите мора да бидат стиснати еден до друг. Во средината на погребната одаја се наожа прекрасен огромен каменен ковчег покриен со златни лисја. Тоа е саркофагот.

Во погребната одаја се оставаат многу скапоцени предмети. Поради стравот дека ќе влезат крадци, внатрешните простории на пирамидата добро се прикриени за да не можат крадците да ги откријат. Има лажни премини и ходници за залажување на крадците. Кога погребната поворка заминува, еден камен се спушта надолу за да го затвори влезот на погребната одаја. Последниот свештеник, заминувајќи ги покрива трагите.

Во оваа категорија