ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Каков бил животот во замок?

Во средниот век замокот бил тврдина во која живеел кралот или феудалецот. Многу затвори имале и затвори, складови во кои се чувало оружје, ризница и просторија за војската. Исто така служел и за заштита на кралот и неговото семејство за време на војна.

Во трвдината, којашто имала најдобро одбранбено место за време на нападот, живееле господарот, неговото семејство и придружбата. Во замокот имало просторна сала во која се служело храна. Во нејзина близина се наоѓала кујната од којашто слугите ја изнесувале храната. Салата била осветлена со свеќи и факели изработени од двро и од лој. Во неа имало голем камин на дрва за загревање на просторијата, но бидејќи прозорците немале стакла, во замокот било студено. Ноќе, господарот и неговата жена се повлекувале во своите приватни одаи. Придружбата и слугите се завиткувале со наметките и спиеле на под покриен со слама, заедно со домашните животни.

 

 

Во оваа категорија