ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Како дедо Ное го спасил човечкиот род од истребување?

 

Ное бил син на Ламех и деветто поколение од потомците на Адам, маж со беспрекорна побожност, кој бил избран од Бога да ја одржи човечката раса по неговите ослабени современици кои умреле во поплавата.

 

Господ видел дека развратот на човекот бил голем и дека сите мисли на неговото срце секогаш биле лоши. Господ зажалил што го создал човекот и решил да ги истреби луѓето од Земјата. Му рекол на Ное да си направи кораб висок триесет лакти, а широк педесет. Во коработ да земи од сè што е живо од сè по едно суштество женско и машко. Рекол дека на земјата ќе фати голема поплава и ќе изумри сè што е живо и сè што се наоѓа на Земјата во тој момент.
Како што му нареди Господ, Ное така стори. Му рекол да влези во коработ тој и неговата фамилија зашто него го нашол праведен од човечкиот род. За четириесет дена и четириесет дена ќе врни дожд и се ќе истреби од Земјата. Во седмиот ден дошол потопот. Во тој ден во вториот месец на седумнаесеттиот ден, кога на Ное му била шестотата година од неговиот живот, во истиот ден се отвориле сите небесни брани и почнало да врне дожд.
По четириесет дена и четириесет ноќи, водата се повлекла и Бог поставил виножито на небото како гаранција за неговото ветување дека никогаш повеќе нема да ја проколне Земјата.

 

Во оваа категорија