ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Како магнетот привлекува метали

 
Магнетот е метал што може да привлече парчиња железо, а тие да се залепат за него. Ако доближите магнет во вид на потковица до клинец, клинецот ќе рипмне и ќе се закачи за магнетот, и ќе стои додека не го тргнетете вие.

Магнетот во вид на потковица има два пола, односно краеви, позитеивен и негативен. Ако доближите два исти пола на два магнета нема да се сличи ништо, но ако доближите спротивни пола, ќе почувствувате силно влечење. Ова се случува бидејќи два различни пола се привлекуваат.

Причината поради која магнетите привлекуваат железни објекти, бидејчи тие прават невидлива средина околу себе, која се нарекува магнетно поле. Кога парчето железо ќе се најде во таква средина, самото станува магнет.

Во нормални услови, билиони атоми на клинецот се „спакувани“ во рашткана форма, но кога истиот ќе се најде во магнетно поле, се повеќе позитивни атоми се движат во една насока, кон негативниот пол на магнетот, а се повеќе негативни атоми се движат кон позитивниот пол на магнетот.

Имајќи го во предвид фактот дека спротивните полови се привлекуваат, клинецот ќе „рипне“ и ќе се залепи за магнетот.

Најголемиот магнет на светот е самата Земја, бидејќи жешкиот никел и железо во јадрото влечат се кон себе!

Во оваа категорија