ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Како се раширил исламот?

Сто години по смртта на пророкот Мухамед, во 632 година исламот зајакнал во Северна Африка. Исламската вера, јужно од просторната Сахара, ја пренесувале трговците кои во карвани со камили тргнале во опасно патување низ пустината. Тие тргувале со древното кралство Гана (денешните држави Мали и Мавританија). Гана го достигнала својот подем во 11 век, кога ја имала контролата врз трговијата со злато и сол преку западна Сахара.

Меѓутоа, Гана почнала да слабее, а државата Мали станувала се посилна, па и ја превзела власта над трговските патишта низ Сахара. Владетелите во Мали, главно, биле муслимани. Најпознат од нив бил Манса Муса, кој во 1324/25 година отишол на скап аџилак во Мека, светиот град на муслиманите. Тој патувал со 60.000 придружници и дарувал голема количина на злато. Неговата слава стигнала дури до Европа, па исламот се проширил и таму на големо.

Во оваа категорија