ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Како се фaќаат вошки?

Вошките се мали инсекти без крила и цицаат крв од главата. Постојат три вида шмукачки вошки што го напаѓаат човекот. Белата вошка и црната вошка се шират со контакт човек – човек и преку облека, постелнина, чешли и други лични предмети.

Белите вошки пренесуваат организми што предизвикуваат повратна треска, рововска треска и тифус. Црните вошки може дапредизвикаат импетиго. Двата вида брзо се шират во услови на преголема густина на луѓе, особено меѓу децата. Женките ги депонираат јајцата во косата и тоа во близина на коренот (близина на скалпот) каде е најтопло. Најчесто се сместуваат во тилниот дел или зад ушите и може да се видат со голо око. Возрасните вошки се потемно обоени и се гледаат како се движат низ косата.

Половите или пубичните вошки го напаѓаат, главно, пубичниот дел, а понекогаш и другите влакнести регии. Првиот чифт нозе им е помал од другите два чифта, па затоа изгледаат како рак. Половите вошки се пренесуваат, главно, преку сексуален контакт. Нападот од вошки лесно може да се излекува со помош на шампони, сапуни и лосиони што содржат хексахлорциклохексан (линдан), заедно со темелно перење на постелнината и на облеката. 

Во оваа категорија