ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Кое е најладното место на Земјата?

Восток, Антарктик ја имаше најниската температура измерена на земјата на 21 Јули 1983 од -89 степени Целзиусови.

Второто место со најниска измерена температура некогаш измерена е Верхојанск, Русија каде што е измерена температура од -68 степени Целзиусови на 7 Февруари 1892.

Најладното населено место на светот е Еурека, Нунавут, Канада, каде што просечната дневна температура е -19.7 степени Целзиусови.

Во оваа категорија