ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на растенијата

Кое растение најбрзо расте?

Круби (аморфофалус), растение кое може да се најде во Индонезија, е инзвонредно од две причини. Прво, тоа е растение што најбрзо расте на Земјата, и второ во светот на растенијата, формира најголема група на цвеќе.

Круби изгледа како преголемо лале, а од неговата средина расте еден шилец. Но круби не е едно цвеќе; „лалето“ е дел од растение кое всушност е група на свиткани листови; а високиот шилец е група на мали цветови.

Круби со полна големина може да биде високо колку еден човек. Најголемото круби има висина 4,5м и дијаметар од 2,5м. Растените расте толку брзо што може да порасно од земјата до висина од 3м и повеќе и да изумре – во неколку дена!

Во оваа категорија