ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Кои биле Гејшите?

Гејша е традиционална јапонска забавувачка (танчарка, музичарка или пејачка) што игра улога на домаќинка или дама за придружба во определени околности во општествениот живот. Во денешно време има сѐ помалку гејши во Јапонија, бидејќи процесот да се постане гејша е долг, строг и неприфатлив за модерните јапонски девојки.

 Гејшите мора да имаат многугодишна пракса во нивната струка пред да излезат во традиционалните јапонски ресторани (рјоотеи). Секоја гејша е член на дом (окија) од каде што ќе биде повикана да оди во рјоотеи во околината. Менаџерите на рестораните повикуваат гејша при барање на потрошувачите. Цената за да се повика една гејша е многу скапа.

Нејзината главна работа се состои од две точки.
 • Обрнување внимание на удобноста на присутните гости:
  • палење на цигари
  • дополнување на пијалоците
  • стратегиско вклучување во разни дискусии
 • Занимација на гостите.
  • свирење на шамисен (вид на мандолина)
  • пеење на традиционални балади
  • танцување на традиционални јапонски танци
Од гејшите се очекува да бидат убави и интелигентни. Нивната облека се нарекува кимоно, кое мора да е по највисок стандард сѐ до секој последен детал.

 

Во оваа категорија