ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Кои биле нимфите?

Нимфите биле млади жени кои ја симболизирале убавината и магијата на изворите, шумите и природата во целост. Тие главно биле ќерки на Зевс и живееле во пештери. Тие пределе, пееле и биле дел од придружбата која окружувала одредени големи божества, како што е, на пример, Артемида. Не биле бесмртни, но живееле неколку векови.
 
Мелијадите биле најстари. Биле родени од капките крв што капеле од раните на кастрираниот Уран. Живееле во јасени, а поради нивното потекло, дрвото јасен се употребувало за изработка на копја. Најадите живееле во и крај изворите и реките, а биле ќерки на Зевс. Биле вешти видарки, но можеле и да шират болести. Нереидите биле нимфи на мирните мориња, Ореадите – на планините, Дријадите – во шумите, а Океанидите – на морињата.
 
Како млади, убави и заводливи жени, нимфите имале многу љубовници. Дури ни големите богови не биле отпорни на нивната привлечност, па им потклекнале Зевс, Аполон, Хермес и Дионис.
 
Нимфите кога ги претставувале мрачните сили биле страшни. Самата нивна убавина доведувала до лудило. Обично напладне предизвикувале ненадеен страв.
 
Нимфите биле сметани за споредни божества чија моќ била ограничена. Нивниот култ не бил подобен за големни, јавни свечености, но сепак биле многу омилени и блиски на луѓето.

 

 

Во оваа категорија