ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Кои својства ги има платината?

 Металниот хемиски елемент, еден од преодните елементи со хемиски симбол Pt, платината, има атомски број 78. Тој е многу тежок, сребренобел скапоцен метал, кој е мек и еластичен, со висока точка на топење 1.769С и добра отпорност на корозија и хемиски средства. Мала количина на иридиум најчесто и се додава за потешка, поцврста легура која ги задржува предностите на платината.

Платината, обично, се наоѓа како легура од 80 до 90% чистота во слоевити наслаги или поретко во комбинација со арсеникот и сулфурот. Незаменлива е за работа на високи температури и во лабараториите за електроди, садови и електронски контакти кои се отпорни на хемикалии дури и кога се многу жешки. Платината се користи во заботехничките легури и хирушките игли, легури кои, обично, содржат 80 – 90%, платината се користи во скапото златарство. Меѓународниот примарен стандард за килограм е направен од 90% платина и 10% иридиум.

Платината е двовалентна или четиривалентна во нејзиниот состав, што подразбира многу координативни комплекси. Таа и некои примеси се катализатори, посебно во хидрогенетирацијата и во каталитичките конвертори за намалување на штетните состојки од автомобилските издувни гасови.

Во оваа категорија