ИНДЕКС – портал за знаење
Географија

Колку вода има на Земјата?

Водата е најважната материја на планетата, која е потребна на сите живи суштества, без разлика дали се човечки суштества, растенија или животни. Без вода не може да се замисли живот на Земјата.

Од Земјината површина дури 72% е покриена со вода. Отприлика тоа се 336 000 000 000 000 000 000 галони со вода, што е еднакво на 326 милиони трилиони галони вода. Нејзиното присуство го има во течна, тврда и гасовита состојба. Водата од океаните испарува, формира облаци, од кои потоа врне дожд на земјата и со тоа водата се враќа назад во океаните, морињата и реките. На тој начин нејзиното присуство на земјата секогаш е во круг.

Најголеми водени површини се океаните. Нивната длабочина изнесува илјадници метри. Скоро 98% од вкупната вода на Земјата отпаѓа на океаните. Поради присуството на сол во оваа вода, таа не може да се користи за пиење. Само 2% од вкупната количина на вода на Земјата е чиста и свежа, од која 1,6% е присутна во форма на глечери и мраз. Во бунарите може да се најде само 3,6% од вкупната вода, што е мала и загрижувачка бројка. Бразил, Канада, Индонезија, Кина, Колумбија и Русија се земји кои поседуваат 50% од вкупната свежа и листа вода. Скоро една третина од луѓето на Земјата живеат во предели кои не располагаат со доволно резерви на свежа и чиста вода. Преостанатата вода е присутна во форма на пареа или облаци во атмосферата.

Доколку се формира езеро со целата количина на вода на земјата, неговата површина ќе биде со големина на САД, и со длабочина од преку 90 милји.

Во оваа категорија