ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Колку е паметен Шерлок Холмс?

 

Шерлок Холмс е веројатно најпознатиот измислен детектив и еден од најпознатите и лесно распознатливите литературни ликови на сите времиња.

Во делата Шерлок Холмс се опишува себеси како „советодавен детектив“ („consulting detective“), експерт кај кого се оди во случаи кои се премногу тешки за обичните иследници; тој ја има способноста многу пати да реши случај без да го напушти својот стан.

 Во Студија во светлоцрвено, Др. Ватсон прави проценка на Шерлоковите способности и знаења:

 1. Познавања од литературата.—Никакви.
 2. Познавања од философијата.—Никакви.
 3. Познавања од астрономијата.—Никакви.
 4. Познавања од политиката.—Слаби.
 5. Познавања од ботаниката.—Варијабилни. Добар во беладона, опиум и воопшто во отрови. Не знае ништо од практично градинарство.
 6. Познавања од геологијата.—Практични, но ограничени. Може со поглед да распознае разни почви. По прошетките, ми покажа прсканици на неговите панталони и ми кажа од кој дел на Лондон ги добил по нивната боја и густина.
 7. Познавања од хемијата.—Длабоки.
 8. Познавања од анатомијата.—Точни, но несистематични.
 9. Познавања од возбудлива литература.—Огромни. Го знае секој детал од секој ужас извршен во овој век.
 10. Свири добро на виолина.
 11. Експерт во мечувалство со дрвени стапови, Бокс и мечување.
 12. Има добри практични познавања од британското право.

При сетоа тоа знаење, надарен е со интелигенција од 190. „Многумина го сметаат за машина, а не човек“. Ватсон го опишува Холмс како „посветена машина за пресметување“, „недостатен во човечко сочувство, колку што е извонреден во интелигенцијата“, и изјавува дека „сите чувства… му биле гнасни на неговиот ладен, прецизен, но сепак извонредно избалансиран ум.“

Во добата на Чарлс Бебиџ, Холмс можел да се смета за човечки компјутер. Сетоа она што тој ќе го најде го третира како податок, информација за толкување, и не подолжува без сите факти. Како машина, тој нема друштвен живот и изгледа како ниту да јаде, ниту да спие (дури и кога е болен).

 

Во оваа категорија