ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на растенијата

Која е најстарата зграда во светот?

Најраната позната структура изградена од човечко суштества е круг од камени блокови, која се најдоѓа во Африка. Оваа "структура" се претпоставува дека е подигната уште од 1.750.000 п.н.е.

Најстарите познати згради, серија на колиби со кои се наоѓаат камини, неодамна беа откриени во Франција. Меѓутоа, сето она што останало од овие згради се само нивните контури на земјата. Тоа не е изненадувачки, бидејќи тие можеби се изградени уште 120.000 п.н.е.

Во 1980 година, некои од најстарите објекти беа откриени на островот Малта во Средоземното Море. Тие се храмови направена од плочи од варовник, а, веројатно, биле изградени пред 3000 п.н.е.

Најстарите згради неодамна се откриени се во Еруду и Ур, античките градови во модерен Ирак, каде се уште има зграда која датираат уште од 5000 година п.н.е.

 

Во оваа категорија