ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Која е првата цивилизација во светот?

Човечката праисторија започнува во Палеолитот, или раното камено време. За време на Неолитот (новото камено време) луѓето започнале со одгледување на растенија и животни и со тоа настанала агрокултурата. Започнале да се шират во соседните региони и да се прошируваат независно едни од други, со што се создале поголеми заедници. Релативната безбедност и зголемена продуктивност обезбедиле овие заедници бргу да се прошират за можат да опстанат. Со текот на времето прераснале во уште поголеми заедници, а вишокот храна овозможило зголемување на поделбата на трудот, подем на висока класа, како и развој на градовите и на тој начин и развој на цивилизацијата.
 
 Многу историчари се согласуваат дека не постои една единствена прва цивилизација во светот, туку дека истовремено, со номатскиот начин на живот, цивилизациите се развивале независно едни од други на пет локации низ светот. До 3000 година п.н.е. се создале цивилизации во Месопотамија, која се наоѓала помеѓу Еуфрат и Тигар, (се верува дека е цивилизација која е создадена пред 5300 години, иако можно е да и и многу порано. Постојат хипотези кои покажуваат дека оваа цивилизација постои во овој регион од 7500 до 9000 години), на брегот на реката Нил, Египет, по долината на реката Инд,  Индија, Шанг (Жолтата долина), Средна Америка и Андите во Јужна Америка. Зошто баш овде се населувале? Цивилизациите се развиле на бреговите на големите реки и езера, бидејќи таму постоеле потребните услови за живот. Реките им обезбедувале вода за наводнување на полињата, а исто така и им нуделе најбрз и најлесен транспорт без авалтирани патишта. Различните заедници поради номадскиот начин на живот, довеле доразвој на заеднички системи и техники во земјоделството, керамика, метали и сл.  Затоа е тешко да се специјално држава која е најстарата цивилизација во светот, не постои дефинитивен одговор на прашањето. 
 
 Според научнопризнаената систематизација за староста на јазиците што ја направил научникот Радивој Пешиќ, писменоста се развивала по следнава хронологија: протописмо на Лепенскиот Вир (8000-6000 г. пред нашата ера), Винчанското писмо (5300-3200 г. пр.н.е.), Сумерското во Месопотамија (3100 г. пр. н. е. до 75 г. во нашата ера), Кинеското писмо (1300 г. пр. н. е. што трае до денес), Критското писмо (2000-1200 г. пр.н.е.). Сумер е првата светска цивилизација за која е потврдена писменоста и изградба на градови. Настанала во Месопотамија. Потеклото на Сумерите не е потврдено, но се верува дека се доселиле од север и се помешале со затекнатото население.
 
Ерихон е неолитска населба и најстар континуирано населен град. Населбата била опкружена со ѕид од кули, а внатре живееле од 1000 до 1500 жители. Градот се наоѓа во близината на реката Јордан на Западниот брег и денеска во него живеат околу 20.000 луѓе. 
 
Археолошките и антрополошките истражувања што се вршени, со години, во Винча крај Белград откриле непобитните докази дека најстарите народи во Европа се Венетите, а тие се директни предци на Словените. Антрополошки е докажано дека "Венетите биле Европејци од бела раса и дека се носители на европската цивилизација.

 

Во оваа категорија