ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Кој бара вонземна интелигенција?

 

СЕТИ (SETI) е кратенка од search for extraterrestrial intelligence – потрага по вонземна интелигенција. СЕТИ е фокусиран на прием и анализа на сигналите од вселената, особено регионот на радиобрановите и видливиот дел од електромагнетниот спектар, во потрага по неслушајни шаблони кои е можно да се испратени намерно или ненамерно од страна на технолошки напредни суштества.

Првиот современ СЕТИ проект бил проектот “Озма” (1960) во кој бил користен радиотелескопот во Грин Банк. Методите на СЕТИ вклучуваат целни истражувања кои најчесто се концентрираат на групи ѕвезди слични на Сонцето и систематско набљудување во ситеправци.

Вредноста на истражувањето на СЕТИ е контроверзна; програмите иницирани од НАСА во 1970 година биле укинати со одлука на Конгесот во 1993 годин. Подоцна истражувачите од СЕТИ организирале приватно финансирани програми, како на пример, целното истражување на проектот “Феникс” во САД и набљудувачките проекти “Серендит” во САД и Австрија.

Во оваа категорија