ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Кој бил Спартак?

Спартак бил лидер на Гладијаторските војни против Рим (73-71 г.п.н.е.). Тој бил Тракиец, кои служел во римската војска. Станал разбојник и кога бил фатен бил продаден како роб.

Побегнал од гладијаторската школа, каде што сите заедно со другите гладијатори почнал да планира востание, и изградил камп на планината Везуф, каде што му се придружиле селани и други одметнати робови. Со армија од 90.000 војници тој освоил поголем дел од Јужна Италија победувајќи два конзула (72 година). Ја повел армијата на север во Цасалпска Галија, каде што сакал да ја распушти, но тие одбиле да заминат, преферирајќи да продолжат со борбата.

Враќајќи се на југ пробал да ја освои Сицилија, но не можел да организира премин. Легиите на Марко Лициниј Крас ја пресретнале робовската армија во Луканија и ја победиле, а Спартак загинал во битката. Помпејската армија ги пресретнала и убила сите оние кои се обиделе да побегнат на север, а Крас паспнал 6.000 заробеници долж апенинскиот пат.

Во оваа категорија