ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

На што е еднаква една коњска сила?

Се интересирате колку коњски сили има автомобилот кој го посакувате? Но, дали знаете што всушност претставуваат коњските сили? Тие се единица мерка за сила според која е извршена извесна активност. Во англискиот систем, една коњска сила е еднаква на 33.000 чекори – фунти работа во минута; сила потребна да се подигнат 33.000 литри тежина на далечина од еден чекор во една минута. Оваа вредност била изменета од Џејмс Ват, кој по извршените експерименти со силни коњи за влечење, докажал дека станува збор за околу 50% поголема сила од таа што би можел да ја издржи просечен коњ во текот на еден работен ден.

Во Меѓународниот систем на мери, забележано е дека една коњска сила е еднаква на 746 вати електрична енергија и 2,545 БТУ (британска единица мерка за топлина) топлина на час. Во Системот на мери, една коњска сила е еднаква на 4.500 кг-м за минута, еднаква на 32.549 чекори – фунти во минута, или 0.9863 коњски сили.

 

 

Во оваа категорија