ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Пепелашка

Пепелашка е добро позната класична народна сказна, отелотворување на митски-елемент на неправдена угнетувачка/триумфална награда. Илјадници варијанти се познати низ светот. Насловниот лик е млада девојка која живее во несреќни околности кои одеднаш се преобразуваат во забележливо богатство.
Зборот „пепелашка“, по аналогија, значи, онаа чии атрибути се непрепознатливи, или онаа која неочекувано постигнува признание или успех по период на непознатост и запоставеност. Сè уште популарната приказна за Пепелашка продолжува да влијае на народната култура, позајмувајќи сижејни елементи, алузии и тропи на широка разнообразна медија.

Во оваа категорија