ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Сте слушнале за затемнување на Месечината?

Додека Месечината кружи околу Земјата, таа повремено влегува во нејзината сенка – појава што е позната под името затемнување на Месечината. Затемнувањата не се случуваат секој месец, зашто рамнината на орбитата на Месечината околу Земјата не се поклопуваат со рамнината на Земјината орбита околу Сонцето.

 

  
Затемнувањето на Месечината се случува два или три пати годишно, секогаш за време на полна Месечина. Астрономите ги делат помрачувањата на Месечината во три категории:
 
 При полусенчасто затемнување, месечината минува низ полусенката на Земјата, а потоа Месечината само малку избледнува. При делумно затемнување дел од Месечината минува низ целосната сенка на Земјата што доаѓа до целосно затемнување на Месечината.

 

Во оваа категорија