ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Татко на Интернетот

Иако не може да се издвои посебно една личност која може да се смета за татко на Интернетот, сепак постојат неколку кои се сигурност придонесоа за создавањето и развивањето на “глобалното” село. Ј.Ц.Р.Леклидер е еден од нив. Неговите идеи за интерактивно преместување и идејата за “Галактичка мрежа” беа основа за креирањето на DAPRA, која подоцна беше преимунувана во APRA која, пак, може да се смета за поредок на денешниот Интернет. Винтон Греј Церф е уште еден татко. Оваа титула ја заслужил со развивањето на TCP/IP протоколот кој до денешен ден го користиме за комуникација на Интернет.

.

Во оваа категорија