ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Што е аурора бореалис?

Причината за оваа светлина е судирот на енергетски честички со атомите во високите слоеви во атмосферата. Честикчките потекнуваат од магнетосферата и соларните ветрови, и се насочени на половите од магнетното поле на земјата.

Низ историјата овој феномен е познат како „Танцот на духовите“
Следи едукативно видео на англиски јазик

Во оваа категорија