ИНДЕКС – портал за знаење
Технологија

Што е инфра-црвена и ултра-виолетова светлина

 

Топлина, светлина, радио бранови или рентген зраци се форми на енергија. Разликата помеѓу формата на енергијата зависи од брановата должина на енергетските бранови. На пример, радио брановите, имаат голема бранова должина, додека рентген зраците многу мала.

Ние сме во можност да видиме еден мал дел од брановите околу нас. Тоа што можеме да го видиме се нарекува видлива светлина. Видливата светлина со мала бранова должина се појавува како темно виолетова боја, додека видливата светлина со голема бранова должина е со темно црвена боја.

Но енергетските бранови кои не се видливи, сепак можат да се почувствуваат. На пример, енергијата со бранова должина малку поголема од брановата должина на темноцрвената боја се викаат инфрацрвени зраци. Не ги гледаме, но може да ја почувствуваме како топлина.

Енергијата пак со бранова должина малку помала од онаа на темно виолетовата боја се викаат ултравиолетови зраци. Не ги гледаме, но може да го почувстваме ефектот од нив како изгореници од сончање.

Повеќе на англиски може да прочитате на следниот линк

https://uvhero.com/infrared-vs-ultraviolet-radiation/

Во оваа категорија