ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Што е отров?

Било која супстанција (природна или синтетичка), која, при определена доза, го уништува живото ткиво и повредува или убива. се нарекува отров. Отровите произведени природно во живите организми се нарекуваат токсични, отрови од змии и скорпии ако се произведени од животни.
Отровите можат да се примат преку храна, да се вдишат, да се внесат со инекција или да се апсорбираат преку кожата. Тие нема секогаш да ги имаат сите – или – ниеден ефект, степеност на затруеност може да се појави и на определено ниво на дозираност. Некои супстаници се помалку отровни од други (на пример мала количина цијанидна сода може да биде огромна за да убие). Затруеноста може да биде акутна (една доза предизвикува значително оштетување) или хронична (повторени или постојани дози предизвикуваат еден конечен ефект, како со хемиските карциногени).
Ефектите предизвикани со отрови можат да бидат локални (чешање, плускавци, воспаление) или системски (хемотерапија, грчеви, повраќање, замаглување на сетилата, парализа, задушување на дишењето или срцето).

Во оваа категорија