ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Што е табу?

 

Табу е забрана за допир, изговор или дело поради страв од непосредно зло од натприродни сили. Терминот е со полинезиско потекло и прв пат бил забележан од страна на капетанот Џејмс Кук за време на неговата посета на Тонга во 1771 година.

  Во практика, табуата се присутни во сите култури. Тие можат да вклучат забрана за лов и риболов во одредени сезони, јадење на определена храна, контакти со припадници на други општествени класи и доаѓање во допир со трупови.

 Иако некои табуаодразуваат желба за спречување на очигледни ризици по здравјето и безбедноста, за голем број од нив не постои општо прифатено објаснување и оправданост.

 Повеќето надлежни авторитети се сложуваат со вактот дека табуата треба да тежнеат кон нивно поврзување со објекти и дејства значајни за одржувањето на општествениот поредок.

Во оваа категорија