ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Што е јудаизам?

Јудаизам – религиозни верувања и обичаи на Евреите. Една од трите големи монотеистички светски религии, јудаизмот почнал како вера на старите Хебреи, а неговиот свет текст е хебрејската Библија, Тората. Основно верување на јудаизмот е верувањето дека народот на Израеле народ избран од Господ, кој мора да служи како еден вид осветлување за другите народи.
Центарот на јудаизмот е Ерусалим, а најсвето место во Ерусалим е храмот. Од него денес има само урнатини кои се познати како Ѕидот на Плачот, каде денес Евреите се собираат на молитва.
 Уништувањето на првиот храм на Ерусалим од страна на Вавилонците (586 г.п.н.е.), а со тоа и прогонство на Евреите довело до надеж за национално обединување под водство на спасителиот (месијата).
Религијата успеала да се одржи и покрај силните дискриминации на многу нации. Европскиот јудаизам претрпел ужасни страдања за време на холокаустот, кога милиони Евреи биле убиени од нацистите, а зголемениот проток на еврејски емигранти во Палестина доведе до прогласување на државата Израел во 1948 година.

 

Во оваа категорија