ИНДЕКС – портал за знаење
индекс за забава

Што значи GOOGLE ?

Google, еден oд најпознатите интернет пребарувачи, основан во Септември 1998 од Larry Page & Sergey Brin, го добил своето име од зборот Googol, што претставува број со 1 и сто нули после единицата.

.

Во оваа категорија