ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Што се облаците ?

Облаците се формираат од милијарди честички вода и мали кристали од мраз, кои се соединуваат во воздухот.

Генерално, облаците кои се пониско од 2км се формирани повеќе од честички вода. Сепак кога времето е ладно, тие можат да содржат и малку снег и кристали на мраз.
За разлика од нив, облаците помеѓу 2 и 6км имаат голема концентрација на честички вода во лето, но голема концентрација на крестали од мраз во зима. Облаците над 6км се најчесто со голема концентрација на кристали од мраз. Секоја честичка на вода е околу 100 пати помала од капка дожд.
Истотака, многу од облаците покрај овие честички на вода и мраз, содржат и честички на чад и прашина.

Облаците се формираат кога влажниот топол воздух се судира со ладен воздух и ја кондензира влагата во честички вода.

Многу од облаците имаат бела боја, но кога облакот ќе се наполни со премногу честички вода или кристали сончевите зраци не можат толку лесно да се пробијат што придонесува тие да изгледаат сиви.

Во оваа категорија