ИНДЕКС – портал за знаење
Технологија

Што се оптички кабли?

Тенките проѕирни влакна од стакло или пластика, кои пренесуваат светлина преку нивната должина преку внатрешна рефлексија, оптичките влакна, се употребуваат за пренесување на податоци, гласови и слики. Технологијата на оптичкиот кабел, практично, ја замени бакарната жица во телефонските линии на далечина и се користи да го поврзи компјутерот со локалната мрежа, при што дигиталните светлосни импулси ја заменуваат електричната енергија, која претходно се користела за сигналот. Телекомуникациите што користат оптички кабел, обично, се наведувани од инфрацрвените зраци.

Оптичките кабли користат светлина во видлива бранова должина за да ги пренесат сликите директно, во различни техники направени како што се оние наменети за ендоскопија. Бидејќи инфрацрвената светлина употребувана во комуникацијата не може да биде видена, можно е да има опасност за техничарите;во некои случаи нивоата на енергија се доволно високи за да ги оштетат очите, посебно кога се употребуваат леќи или микроскопа за да се истражат оптичките влакна.

 

Во оваа категорија