ИНДЕКС – портал за знаење
Географија

Што се случува кога две континентални копна ќе се судрат?

Кога две континентални плочи ќе се судрат, копнениот материјал се разорува и станува дел од планинските венци.
Еден пример за планини кои настанале на овој начин, со судирање на две копна, се Химелаите. Овие планини се формирале кога индиското – австралиската плоча се судрила со евроазиската.
Плочите на континентите се од ист материјал и реагираат слично како при судир на два автомобили. Што се случува? Предните делови се смачкуваат и најчесто паѓаат, а колите, можно е, да се најдат една врз друга.
Тектонските плочи реагираат на ист начин при судирањето, само што тука овој судир е многу бавен и трае неколку милиони години.

Во оваа категорија