ИНДЕКС – портал за знаење
Технологија

Што треба да содржи еден компјутер?

Што се мора да содржи еден стандерден домашен компјутер за да функционира најнормално:

-Процесор
-Ладилник (Кулер)
-Матична плоча
-РАМ
-Графичка картичка
-Хард диск
-Оптички диск
-Напојување
-Кукиште
-Монитор

Процесорот е централната единица во компјутерот, која е главна и одговорена за се што се случува со него. Тој претставува најважна компонента во еден компјутер. Брзината на целиот компјутер директно зависи од брзината на процесорот.

Ладилник (кулер) служи за да го лади процесорот и да не му дозволува да се прегрее. Постојат различни типови на кулери, главно се прават од алуминиум или бакар заради нивната голема спроводливост на топлина.
 

Ако срцето на еден компјутер е процесорот, тогаш матичната плоча представува торзото и градниот кош. Матичната плоча е пластична плоча на која се испринтани струјни кола и магистрали. На неа се приклучуваат сите компоненти во компјутерот, и преку неа комуницираат.

Графичката картичка е уред во компјутерот чија задача е да генерира излезни слики на екранот. Графичката картичка може да биде како посебна плочка која се става во слободните слотови на матичната плоча, а може и да биде вградена во самата матична плоча.

Тврд диск или хард диск е секундарен медиум за трајно меморирање и понатамошно користење на податоци. Се состои од алуминиумски плочи (од З до 5) обложени со магнетно чувствителен материјал, глава за читање/запишување (сместени во херметички затворена кутија) и интерфејс (што се вика и контролор) за врска со централниот систем.

Куќиштето е парче лим/челик/алуминиум кое го штити компјутерот од надворешни влијанија. Куќиштето не влијае на перфомансите на компјутерот, но затоа пак поскапите куќиште влијаат на температурата на компјутерските делови, во позитивна смисла.

Во оваа категорија