ИНДЕКС – портал за знаење
Свет

Ја знаете приказната за Илјада и една ноќ?

“Илјада и една ноќ” или “Aрапските ноќи за забава” претставува збирка од преку 300 бајки, легенди и анегдоти од непознат датум и автор. Главната фабула се однесува на одмаздољубивиот крал Шахријан, немилосрден владетел, кој е згрозен од неверството на својата сопруга, и заповедал секоја вечер да му се носи различна жена а наредното утро ја убивал.
Но, планот бил осуетен од страна на досетливата Шехерезада, најверојатно Индијка; приказната во која Шехерезада успеала да го прелаже Шахријан, прво да ја одложи и на крајот сосема да ја спречи својата егзекуција, води потекло од Индија, Иран, Египет, Турција и, можеби, од Грција. Таа секоја вечер почнувала да му раскажува интересна приказна која ја прекинувала на најинтересниот дел за да може другата вечер да продолжи со раскажувањето.
Денес се верува дека збирката претставува композитно дело изворно пренесувано со усни преданија, кои се развиле во текот на неколку векови. Првата побликувана верзија во Европа била преведена во XVIII век. Секап, “Книгата за илјада и една ноќ” на сер Ричард Бартон останала најпознатиот превод на англиски јазик.

Во оваа категорија