ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Како е откриен отпечатокот на прстите ?

Не постојат две личности со ист отпечаток на прстите во светот, иако на Земјата живеат над 6 милијарди, дури ниту близнаци. Ова револуционерно откритие многу помага во криминалот.

Научникот Nehemiah Grew е првиот човек кој ги проучувал отпечатоците на прстите и има објавено книга во 1684та година. Тоа е околу 200 години пред некој да открие колку е важна таа книга воопшто.

Во 1860тата Англискиот државен службеник William Herschel се заинтересирал за отпечатоците на прстите и открил дека тие остануваат исти за време на целиот живот. Неговите откритија биле објавени во научно списание.

Francis Galton, истражувач и антрополог, направил групирање на отпечатоците според нивните карактеристики.

Полицискиот службеник Edward Henry го употребил овој систем на групирање за да креира подетална класификација објавена во 1900тата.

Следната година во 1901, беше основана првата канцеларијата за отпечатоци на прсти во Велика Британија, сместена во Скотланд јард.
Отпечатоците биле земани и чувани за евентуално откривање на криминал.

Во 1905 отпелчатоците на прстите за прв пат биле употребени за расветлување на случаи на убиство и кражба во Лондон.
Оттогаш. отпечатоците се употребуваат во целиот свет како доказ за некој криминал.
Francis Galton на почетокот мислел дека отпечатоците на прстите се знак за нечија интелигенција. Неговиот систем за класификација ја мерел интелегенцијата – но потоа тие се употребуваат за откривање на криминалци.

Обидете се дома да направите слика на отпечатоци на прсти на целото семејство. Испратете ни и слика…

Во оваа категорија