ИНДЕКС – портал за знаење
Географија

Kаде е најголемата ДЕЛТА на светот

Делта е голема количина на песок и земја која се таложи на устието на реката, а се формира со носење на материјалот по течението на реката.

Името доаѓа од Грчката буква Д, и е во форма на траголник, бидејќи повеќето реки во светот формираат делта во вид на триаголник.

Делтата на реката Нил во Египет е можеби најпознатата. Но сепак најголемата е во Бангладеш, и во источна Индија.

Оваа делта ја формираат две реки, Ганг и Брамапутра. Должината на течението на Ганг е околу 2,500 км низ Индија, а Брамапутра тече околу 2,700 км од Тибет. Двете реки се соединваат во Бангладеш и се влеваат во Бенгалсиот залив.

Делатата која ја формираат овие две реки се простира на поврпина од околу 75,000 км2!

Во оваа категорија