ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на растенијата

Кое растение најспоро расте

Генерално, кактусите се растенија што најспоро растат на светот. Постои вид на кактус, Сагуаро, кој расте само 2.5цм во првите 10 години. Сагуаро кактусот не се разгранува додека не наполни 16 години, а потоа расте по 2.5цм секоја година.

Но, постојат борови дрва кои живеат далеку на север во ладниот Арктик или на високи планини кои растат и поспоро од кактусот. Едно дрво „Sitka spruce“, кое расто на Арктикот, расте само 27,5цм за 98 години!

Сагуаро кактусот не почнува да цвета додека не наполни 60 години!


Во оваа категорија