ИНДЕКС – портал за знаење
Историја

Кој е најстариот град во светот?

Најраните човечки записи датираат од пред околу 3500 години пред нашата ера.

Научните тестирања извршени врз предмети најдени на ископините, историчарите откриле дека најстариот град на светот најверојатно е Jericho, лоциран во близина на Мртвото море во денешен Израел. Вкупно 3000 жители живееле во овој град,пред околу 7800 години пред нашата ера, односно илјадници години пред човекот да научи да пишува!

Но еден друг,помал град во Месопотамија, можеби е уште постар од Jericho. Градот наречен Zawi Chemi Shanidar најверојатно бил основан 9000 години пред наша ера! 

Во оваа категорија