ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

World Wide Web

За прв пат фразата World Wide Web ја употребил Тим Бернерс Ли во 1990 година. Тој се смета и за еден од пионерите и креаторите на глобалната мрежа каква што ја знаеме денес.

.

Во оваа категорија