ИНДЕКС – портал за знаење
Астрономија

Дали сите ѕвезди се многу големи?

 

Повеќето ѕвезди во универзумот се поголеми од Сонцето, а некои се поголеми дури и од целиот сончев систем. Но, не сите ѕвезди се големи колку Сонцето, ниту пак колку Земјата.
Најмалиот вид на увезди, наречени бели џуџиња, можеби се со дијаметар од неколку илјади милји, нешто помали од половина дијаметар на месечината.
Одредени видови на т.н. “истрошени” ѕвезди можат да имаат најмалку 10 до 20 милји дијаметар.

 

Во оваа категорија