ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Зошто се става хлор во базените за пливање

лорот е смртоносен отров во неговата чиста форма, но сепак го конзумираме цело време ! Како е можно тоа ?

Хлорот е елеменѕ, исто како и железото и кислородот, но во природата не може да се најде сам. Најчесто се наоѓа во соединение со натриумот, кое се вика натриум хлорид – што е нормално име за готварска сол! Значи кога конзумираме хлор, тоа го правиме „измешан“ со натриум, и во форма која не е опасна за нас.

Чистиот хлор се употебува како отров за убуивање на бактерии во водата за пиење или во водата во базените за пливање. Хлорот е толку отровен за бакериите што водата може да се прочисти во однос 1:200,000! 

Хлорот што денес се употребува најчесто се добива со одвојување од натриумот во готварската сол, со помош на електролоза. Хлорот не се употребува само за дезинфекција, туку и за белење на ткаенини и хартија.

 

Во оваа категорија