ИНДЕКС – портал за знаење
Светот на животните

Каде живее тигарот?

Живеалиштето на тигарот има 3 главни карактеристики: секогаш има вегетација која му овозможува криење, секогаш е во близина на вода и има изобилство на плен.
Бенгалскиот тигар на пример, живее во сите видови на шуми, вклучувајќи дождовни, зимзелени, полу-зимзелени, мангруви до делтата на Ганг и листопадните шуми во Непал.
За разлика од лавот, тигарот претпочита густа вегетација, на која е прилагодена неговата специфична шара, и каде самотниот начин на живот не е неповолност. Помеѓу сите видови на големи мачки, само тигарот и јагуарот се одлични пливачи.
Тигрите често се среќаваат како се бањаат во бари, езера и реки. За разлика од останатите мачки, кои ја избегнуваат водата, тигрите всушност секогаш се одличуваат да живеат во нејзина близина. За време на најтоплиот период од денот, овие мачки се ладат лежејќи во барите. Доказ дека се одлични пливачи претставува и фактот дека често пати се забележани како го пренесуваат уловениот плен преку езера.

Во оваа категорија