ИНДЕКС – портал за знаење
Наука

Како се произведува вино?

 

Виното е алкохолен пијалак, кој се добива од ферментиран сок на грозјето. Може да се добие и од други овошја и делови од растенија. Иако е познато уште од дамнешни времиња, виното не се пиело во оваа форма се додека не се направевни шишиња и тапии во доцниот XVII век.
Во производството на вино, грозјето се гмечи и процедува, и сокот (наречен шира) се затвара во бочви заедно со квасец и сулфурдиоксид. Ферментацијата продолжува неколку недели, а потоа виното се сместува во дрвени буриња за втора ферментација. Се прочистува и се става во шишиња пред да го претрпи последното созревање.
Вкусот на виното може да биде сладок или сув, од каде што слатките вина содржат многу шеќер, а сувите содржат малку или воопшто не содржат. Пенливите вина, како шампањот, содржат неослободен јаглеродендиоксид, како резултат од складирањето на виното во шишиња пред да се заврши ферментацијата.

Во оваа категорија