ИНДЕКС – портал за знаење
Разно

Кои приказни се раскажани во Генеза?

Генеза е првата книга на Библијата. Нејзиното име, земено од првиот стих, значи "потекло". Генеза ја дава приказната за создавање на јудаизмот и на христијанството и ја почнува историјата на Израелците. Освен создавањето на универзумот од страна на Господ, таа ја опфајќа приказната за Адам и Ева, Каин и Авел, Ное и поплавата, Вавилонската кула и сојузот на Господ со трите патријарси Абрахам, Исак и Јаков, а завршува со приказната за синот на Јаков, Јозеф.

Традиционалному се препишува на Мојсеј, но современите научници во неа идентификувале најмалку три литературни стила, кои датираат од 950 година п.н.е. до V век п.н.е., иако содржат материјали од многу порано. Таа е една од петте книги што го сочинуваат Петокнижието.

Во оваа категорија