ИНДЕКС – портал за знаење
ОД СВЕТОТ

Францускиот јазик

Францускиот јазик е многу далеку од фонетските правила за читање и пишување. Последната согласка во зборот никогаш не се изговара. Буквите Н и М понекогаш не се изговараат. Францускиот се чита „течно“, што значи дека завршните согласки често се спојуваат со наредниот збор. Во пишувањето се користат пет врсти на акценти.

Во оваа категорија